Categoriearchief: Algemeen

Uitbreiding onze werf

Maandag 27 augustus zijn we gestart met de uitbreiding van onze werf. Over twee weken is een terrein van vijfduizend vierkante meter bestraat met industriële klinkers. Deze capaciteitsuitbreiding gaan we benutten voor het opslaan van diverse metalen in containers. Hierdoor kunnen we onze klanten nog beter van dienst zijn.


jansenmetaalrecycling


jansen-coevorden


Jansen Metaalrecycling stapt over op Shell GTL Fuel

Jansen Metaalrecycling BV in Coevorden gaat als eerste metaalrecyclingbedrijf in Nederland overstappen op Shell GTL Fuel. Het complete wagenpark en machinepark gaat deze milieuvriendelijke brandstof gebruiken in plaats van diesel.

Jansen Metaalrecycling BV werkt al jaren samen met Shell en door deze goede samenwerking is dit tot stand gekomen.

“We weten dat Shell GTL-Fuel als brandstof minder lokale emissies heeft dan conventionele standaard diesel. Dit betekent dat onze chauffeurs en andere mensen die lopen in de buurt van onze voertuigen, minder worden blootgesteld aan schadelijke uitlaatgassen.” Bijkomend gunstig effect is dat het minder ruikt naar diesel, terwijl het wagenpark prima functioneert op deze schonere brandstof.

Wat is Shell GTL Fuel? GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces, dat Shell al sinds 1970 aan het optimaliseren is.

Het verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Dus minder emissies (stikstofoxiden, NOx, zwaveloxiden, SOx) en minder zichtbare zwarte rook (fijnstof). Dit komt omdat het vrijwel geen zwavel of aromaten bevat . Shell GTL Fuel kan gebruikt worden in bestaande voertuigen en andere uitrustingen met zware dieselmotoren zonder aanpassingen en is beschikbaar voor professioneel diesel gebruikers In Nederland sinds april 2012.

Naast de Shell GTL Fuel maakt Jansen Metaalrecycling BV ook al een aantal jaren gebruik van zonnecollectoren.

“Zo blijven we ons ontwikkelen en doen actief mee om de aarde schoner te maken.”

Nieuwe aanhanger

Sinds kort is er een nieuwe aanhanger in gebruik genomen. Chauffeur Peter staat ook op de foto.  Deze aanhanger wordt gebruikt voor container vervoer van ijzer en metaal. Wilt u een container laten plaatsen of ophalen dan kunt u contact met ons opnemen.

 

70-jarig Jubileum 2013

IJzer- en metaalhandel Gebroeders Jansen in Coevorden viert 70-jarig jubileum!

jansen metaal coevorden2013 is een bijzonder jaar voor de familie Jansen. Hendrik Jansen had, toen hij zijn werkzaamheden in 1943 begon, vast niet voorzien dat zijn bedrijf 70 jaar later succesvol geleid zou worden door zijn achterkleinkinderen, Henk en Johan Jansen. Hij zou trots zijn geweest. Vier generaties Jansen hebben in de afgelopen 70 jaar het bedrijf succesvol laten uitgroeien tot wat het nu is.

Gebroeders Jansen BV ijzer- en metaalhandel en containerservice is niet meer weg te denken uit Coevorden. Jansen is de rechtstreekse schakel tussen particulieren en bedrijven, en de staalindustrie waaraan geleverd wordt.

Een korte geschiedenis
In 1943, tijdens de oorlogsjaren, deed Hendrik Jansen alles met de hand. Het vervoeren van oud ijzer ging per transportfiets of per bakfiets en later met paard en wagen. In 1962 werd de zaak overgenomen door de zoon van Hendrik Jansen, die ook Hendrik heette. Hij zorgde ervoor dat er een kraan werd aangeschaft en het vervoer ging vanaf dat moment per vrachtwagen. Het bedrijf werd steeds groter en de werkzaamheden namen toe.
jansen metaal coevorden
Daarom verhuisde de firma in 1970 naar het huidige terrein, aan de rand van Coevorden. De ontwikkeling van het bedrijf zette door in 1980, toen

jansen metaal coevorden

Hendriks zoon Henk Jansen de onderneming overnam. De huidige eigenaren, Henk en Johan, namen in 2004 de zaak over van hun vader. Ook zij zorgen er continu voor dat het bedrijf met zijn tijd meegaat.

De toekomst
Er is veel veranderd in de 70 jaar dat het bedrijf bestaat. jansen metaal coevordenHet milieubesef is vandaag de dag groter dan in de jaren 40. Het zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden om materialen te recyclen. jansen metaal coevordenGebroeders Jansen BV sorteert en knipt het verzamelde oud ijzer en metalen, waarna hoogwaardige grondstoffen aan de eindgebruikers worden geleverd. Jansen BV heeft in al die jaren een gedegen vakkennis van de staalindustrie opgedaan. Door het opnieuw bruikbaar maken van materialen en grondstoffen, maar ook bijvoorbeeld door zelf gebruik te maken van zonne-energie op het terrein, draagt Jansen BV op een milieuvriendelijke wijze bij aan een gezonde toekomst. En dat blijven de Gebroeders Jansen graag nog minstens 70 jaar doen!