Brand door ontbranden (lithium-ion)batterijen en accu’s

geplaatst in: Ontwikkeling | 0

brandgevaar batterijenDe sterke toename van het aantal branden als gevolg van het ontbranden van (lithium-ion) batterijen en -accu’s tussen het reguliere schroot leiden ertoe dat steeds meer (metaal)recyclingbedrijven overgaan op het opnemen van boeteclausules.

Gevaar lithium-ion batterijen

Ontdoeners en toeleveranciers moeten alerter worden op de aanwezigheid van met name lithium-ion batterijen. Van die batterijen zijn er al vele miljoenen in gebruik en de verwachting is dat in komende jaren dit aantal met minstens factor 14 toeneemt.
Veel van die batterijen en de producten waarin ze zitten, worden niet apart gehouden en ingeleverd, maar belanden in het reguliere schroot of restafval.

Negatieve gevolgen ontbranden van batterijen en -accu’s

De branden hebben enorme gevolgen.
– directe schades
– verhoogde verzekeringspremies (en stijging eigen risico)
– investeringen in preventie, detectie en bestrijding
– problemen met gemeente en provincie
– veiligheidsrisico’s voor collega’s en omwonenden

Aanvullende acceptatievoorwaarden

Artikel 1
De inhoud van de containers dient vrij te zijn van vuil en vocht. In het bijzonder is het wederpartij niet toegestaan om in de containers zaken te werpen die brandend, smeulend of zelfontvlambaar/ontplofbaar zijn (waaronder mede bedoeld (lithium-ion) batterijen/accu’s). Ook geen stoffen die in aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen, of zaken die schade kunnen veroorzaken aan de gezondheid van mens, dier of milieu, radioactief besmet materiaal, dan wel zaken die milieuhygiënisch of technisch moeilijk verwerkbaar zijn.

Artikel 2
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, die ontstaat als het gevolg van de aanwezigheid van de in artikel X.1 omschreven zaken.